We reccomend flash templates for private and commercial use.
KÜNYE

Ankyra
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi


Hakemli Online
Akademik Dergi


2012
Yıl:3 Sayı:2

URL: http://sbedergisi.ankara.edu.tr

DOI Numarası: 10.1501/sbeder
On-Line ISSN- 1309-3584

Sahibi/ Owner
Kurucu Editör/ Founder Editor

Aytül KASAPOĞLU


Yazı İşleri Sorumlusu/Director for Publication
Nilay ÇABUK KAYA

Editör / Editor
Müge Ersoy Kart


Editör Yardımcıları/ Asistant Editors

Özgür Güldü

Yayın Kurulu/Editorial Board
Nahide BOZKURT (Ankara Ü.)
Sabri BÜYÜKDÜVENCİ (Ankara Ü.)
Çiler DURSUN (Ankara Ü.)
Müge ERSOY KART (Ankara Ü.)
Aytül KASAPOĞLU (Ankara Ü.)
H.Seçkin OZANOĞLU (Ankara Ü.)
S. Ruken ÖZTÜRK (Ankara Ü.)
M. Arcan TUZCU (Ankara Ü.)

Danışma Kurulu/Advisory Board
Ender Ethem ATAY (Gazi Ü.)
Doğan ATILGAN (Ankara Ü.)
Özgür ERDUR BAKER (ODTÜ)
Sanem BAYKAL (Ankara Ü.)
Erdal CENGİZ (Ankara Ü.)
Şamil DAĞCI (Ankara Ü.)
Esra Gül DARDAĞAN (Ankara Ü..)

Tuna ERTEM (Ankara Ü.)
Melek FIRAT (Ankara Ü.)
Sari HANAFİ (Beyrut Amerikan Ü.)
Emine UÇAR İLBUĞA (Akdeniz Ü.)
Dennis MİLETİ (Colorado Ü.)
Özlem ÖNDER (Ege Ü.)
Muharrem ÖZEN (Ankara Ü.)
Tanju TOSUN (Ege Ü.)
Ertuğrul TURAN (Ankara Ü.)
Halil TURAN (ODTÜ.)
Dilber ULAŞ (Ankara Ü.)
Mustafa Fadıl YILDIRIM (Gazi Ü. )

 

Ankyra Hakkında

   

an image

Dergi Hakkında

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi yılda iki sayı yayınlanan, hakemli ve on-line akademik bir dergidir. Sosyal Bilimler alanında farklı disiplinlerde üretilen İngilizce veya Türkçe çalışmaları ve araştırmaları  yayınlayarak Türkiye'de bu alanındaki birikime katkıda bulunmaya yöneliktir.  
Dergi, Sosyal Bilimlerin farklı disiplinleriyle ilgili yayınlanmış kitapların ve bilimsel etkinliklerin değerlendirilmelerine de yer verilmektedir ve Ankara Üniversitesi SBE Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerinin nitelikli çalışmalarına da açıktır. 
Dergiye özgün araştırma, tartışma-derleme, çeviri ve kitap tanıtımı-eleştirileri gönderilebilir. Dergide yayınlanan özgün araştırma, tartışma-derleme makaleleri hakem değerlendirme sürecine tabidir. Bu amaçla her yazı alanıyla ilgili iki hakemin değerlendirilmesine sunulur. Kitap ve bilimsel etkinlikler hakkındaki yazılar hakem sürecinden geçmez.
Makaleler Türkçe veya İngilizce olabilir. Makale fotoğraf, grafik, tablo ve harita gibi görsel malzeme içeriyorsa, bu malzemeler ayrı bir dosya olarak başvuru CD’sine veya e-mail’e eklenmelidir.

Dergi Politikası

Dergiye gönderilen tam metinli makaleler ve araştırmalar, editörün ve Yayın Kurulu'nun biçim ve içerik açısından ön değerlendirme yapmasının ve onaylarının ardından, alanıyla ilgili iki hakemin değerlendirmesine sunulur. Hakem değerlendirmesinin sonucu, varsa istenilen değişiklik ve düzeltmeler ile birlikte, yazarlara bildirilir. Düzeltme ve değişiklik istenmesi durumunda yazarlar, yazı ile ilgili kararın kendilerine bildirildiği tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde, yazıyı düzeltilmiş olarak dergi iletişim adresine gönderirler. Bu sürenin aşılması durumunda yazı, bir sonraki sayı için değerlendirmeye alınır. Yayınlanması kabul edilmeyen yazılar, yazarlara iade edilmez.
Gönderilen yazıların, başka bir yerde yayınlanmamış olması ya da yayın işin değerlendirme aşamasında bulunmaması gerekir. Yayınlanan yazıların her türlü sorumluluğu yazar(lar)ına aittir. Yayın için kabul edilen yazıların yayın hakkı, yayınlanan yazıların da her türlü telif hakları dergiye aittir. Dergide yayınlanan yazılardan kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.
Dergide yayımlanmak üzere kabul edilen yazılar, “Yayın Hakkı Devri Sözleşmesi” nin yazarlar tarafından imzalanması ile dergide yayımlanmaya hak kazanır.

Yazı Yükleme

Hazırlanan makaleler; sadece makaleden sorumlu yazar (makalenin yayın başlangıcından basım sonrasındaki her türlü yazışmalarda sorumluluğu bulunan) tarafından Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi web sayfasındaki online Makale Gönderme ve Değerlendirme Sistemi kullanılarak elektronik ortama yüklenmelidir.