We reccomend flash templates for private and commercial use.
KÜNYE

Ankyra
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Hakemli Online
Akademik Dergi


2012
Yıl:3 Sayı:2

URL: http://sbedergisi.ankara.edu.tr

DOI Numarası: 10.1501/sbeder
On-Line ISSN- 1309-3584

Sahibi/ Owner
Kurucu Editör/ Founder Editor

Aytül KASAPOĞLU


Yazı İşleri Sorumlusu/Director for Publication
Nilay ÇABUK KAYA

Editör / Editor
Müge Ersoy Kart


Editör Yardımcıları/ Asistant Editors

Özgür Güldü


Yayın Kurulu/Editorial Board
Nahide BOZKURT (Ankara Ü.)
Sabri BÜYÜKDÜVENCİ (Ankara Ü.)
Çiler DURSUN (Ankara Ü.)
Müge ERSOY KART (Ankara Ü.)
Aytül KASAPOĞLU (Ankara Ü.)
H.Seçkin OZANOĞLU (Ankara Ü.)
S. Ruken ÖZTÜRK (Ankara Ü.)
M. Arcan TUZCU (Ankara Ü.)

Danışma Kurulu/Advisory Board
Ender Ethem ATAY (Gazi Ü.)
Doğan ATILGAN (Ankara Ü.)
Özgür ERDUR BAKER (ODTÜ)
Sanem BAYKAL (Ankara Ü.)
Erdal CENGİZ (Ankara Ü.)
Şamil DAĞCI (Ankara Ü.)
Esra Gül DARDAĞAN (Ankara Ü..)

Tuna ERTEM (Ankara Ü.)
Melek FIRAT (Ankara Ü.)
Sari HANAFİ (Beyrut Amerikan Ü.)
Emine UÇAR İLBUĞA (Akdeniz Ü.)
Dennis MİLETİ (Colorado Ü.)
Özlem ÖNDER (Ege Ü.)
Muharrem ÖZEN (Ankara Ü.)
Tanju TOSUN (Ege Ü.)
Ertuğrul TURAN (Ankara Ü.)
Halil TURAN (ODTÜ.)
Dilber ULAŞ (Ankara Ü.)
Mustafa Fadıl YILDIRIM (Gazi Ü. )

Arşiv

   

an image

Yayın Tarihi Sayı  
20.01.2010 1 İndir
05.07.2010 2 İndir
14.12.2010 3 İndir
20.05.2011 4 İndir
06.01.2012 5 İndir