We reccomend flash templates for private and commercial use.
KÜNYE

Ankyra
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Hakemli Online
Akademik Dergi


2012
Yıl:3 Sayı:2

URL: http://sbedergisi.ankara.edu.tr

DOI Numarası: 10.1501/sbeder
On-Line ISSN- 1309-3584

Sahibi/ Owner
Kurucu Editör/Founder Editor

Aytül KASAPOĞLU


Yazı İşleri Sorumlusu/Director for Publication
Nilay ÇABUK KAYA

Editör / Editor
Müge ERSOY KART


Editör Yardımcıları/ Asistant Editors

Özgür GÜLDÜ


Yayın Kurulu/Editorial Board
Nahide BOZKURT (Ankara Ü.)
Sabri BÜYÜKDÜVENCİ (Ankara Ü.)
Çiler DURSUN (Ankara Ü.)
Müge ERSOY KART (Ankara Ü.)
Aytül KASAPOĞLU (Ankara Ü.)
H.Seçkin OZANOĞLU (Ankara Ü.)
S. Ruken ÖZTÜRK (Ankara Ü.)
M. Arcan TUZCU (Ankara Ü.)

Danışma Kurulu/Advisory Board
Ender Ethem ATAY (Gazi Ü.)
Doğan ATILGAN (Ankara Ü.)
Özgür ERDUR BAKER (ODTÜ)
Sanem BAYKAL (Ankara Ü.)
Erdal CENGİZ (Ankara Ü.)
Şamil DAĞCI (Ankara Ü.)
Esra Gül DARDAĞAN (Ankara Ü..)

Tuna ERTEM (Ankara Ü.)
Melek FIRAT (Ankara Ü.)
Sari HANAFİ (Beyrut Amerikan Ü.)
Emine UÇAR İLBUĞA (Akdeniz Ü.)
Dennis MİLETİ (Colorado Ü.)
Özlem ÖNDER (Ege Ü.)
Muharrem ÖZEN (Ankara Ü.)
Tanju TOSUN (Ege Ü.)
Ertuğrul TURAN (Ankara Ü.)
Halil TURAN (ODTÜ.)
Dilber ULAŞ (Ankara Ü.)
Mustafa Fadıl YILDIRIM (Gazi Ü. )

 

Bu Sayıda...

   
Yıl:3    Sayı:2 Hakemli Online Akademik Dergi ISSN-1309-3584
 

İÇİNDEKİLER

 

Editörden
Müge ERSOY KART     

Türk Yatırım Fonlarının Portföy Performanslarının Analizi
Fazıl Gökgöz, Mehmet Ogan Günel

Duygu Dışavurumu, Empati, Depresyon ve Evlilik Uyumu Arasındaki İlişkiler
Şennur Tutarel Kışlak, Işıl Göztepe

Belgesel Film Yoluyla Tarihi Belgeleme
Sedat Cereci

Türkiye’de Hidroelektrik Santraller’in Durumu (Hes’ler) ve Çevre Politikaları Bağlamında Değerlendirilmesi
Okan Ürker, Nesrin Çobanoğlu

Merkez ve Doğu Avrupa’da Halkla İlişkiler Uygulamaları: Romanya Örneği
Sema Yıldırım Becerikli, Nilüfer Pınar Kılıç

Orta ve Geç Ergenlik Dönemindeki Ergenlerde Tutum Ve Davranış Farklılıkları
Canan Özlem Gözcü Yavaş

Türkiye Su Politikalarının Biyoetik Değerlendirilmesi: Ergene Nehri Örneği
Ebru Olgun, Nesrin Çobanoğlu

Güncel Sanatta Sayısal Resimsellik
Emre Tandırlı

 
Kapak Yazıcı Versiyonu: :

İLETİŞİM BİLGİLERİ

ANKYRA

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

E-Posta: sbedergisi@gmail.com
sbedergisi@ankara.edu.tr
Telefon: (312) 21534 50 - 215 95 66
Faks: (312) 2136661
DUYURULAR

Ankyra Yayında!

Ankyra yayın hayatına başladı... Derginin ilk sayısı 2009-Güz Dönemi'nde yayınlandı...