We reccomend flash templates for private and commercial use.
KÜNYE

Ankyra
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Hakemli Online
Akademik Dergi


2011
Yıl:3 Sayı:2

URL: http://sbedergisi.ankara.edu.tr

DOI Numarası: 10.1501/sbeder
On-Line ISSN- 1309-3584

Sahibi/ Owner
Kurucu Editör/ Founder Editor

Aytül KASAPOĞLU


Yazı İşleri Sorumlusu/Director for Publication
Nilay ÇABUK KAYA

Editör / Editor
Müge Ersoy Kart


Editör Yardımcıları/ Asistant Editors

Özgür Güldü

Yayın Kurulu/Editorial Board
Nahide BOZKURT (Ankara Ü.)
Sabri BÜYÜKDÜVENCİ (Ankara Ü.)
Çiler DURSUN (Ankara Ü.)
Müge ERSOY KART (Ankara Ü.)
Aytül KASAPOĞLU (Ankara Ü.)
H.Seçkin OZANOĞLU (Ankara Ü.)
S. Ruken ÖZTÜRK (Ankara Ü.)
M. Arcan TUZCU (Ankara Ü.)

Danışma Kurulu/Advisory Board
Ender Ethem ATAY (Gazi Ü.)
Doğan ATILGAN (Ankara Ü.)
Özgür ERDUR BAKER (ODTÜ)
Sanem BAYKAL (Ankara Ü.)
Erdal CENGİZ (Ankara Ü.)
Şamil DAĞCI (Ankara Ü.)
Esra Gül DARDAĞAN (Ankara Ü..)

Tuna ERTEM (Ankara Ü.)
Melek FIRAT (Ankara Ü.)
Sari HANAFİ (Beyrut Amerikan Ü.)
Emine UÇAR İLBUĞA (Akdeniz Ü.)
Dennis MİLETİ (Colorado Ü.)
Özlem ÖNDER (Ege Ü.)
Muharrem ÖZEN (Ankara Ü.)
Tanju TOSUN (Ege Ü.)
Ertuğrul TURAN (Ankara Ü.)
Halil TURAN (ODTÜ.)
Dilber ULAŞ (Ankara Ü.)
Mustafa Fadıl YILDIRIM (Gazi Ü. )

 

   

an image

Yazı Teslim Kuralları


Bu dergiye yazılar APA stilinde gönderilmelidir. Yazılar 12 punto ile yazılıp, 6.000- 9.000 sözcük aralığında olmalıdır.

Gönderilen makalelerde 100 kelimeyi geçmeyen Türkçe ve İngilizce Öz (Abstract), en fazla 5 Anahtar kelime (hem İngilizce hem Türkçeleri) ve makalenin sonunda yer alacak şekilde 250-300 kelimelik Özet (Summary) olmalıdır. Yazılar, bir toplantıda tebliğ edilmiş ise, toplantının adı, tarihi ve yeri belirtilmelidir.  Dergi iki dilde yayınlandığından Türkçe makaleler için özetin İngilizce, İngilizce makaleler için de Türkçe özetin yazılması gereklidir. Yazıların ve özetlerin üzerinde, sadece yazının başlığı bulunmalıdır, yazar adı yer almamalıdır. Ayrı bir kapak sayfasında yazarlar, isimlerini, tam ve açık kurum adreslerini, telefon ve fax numaralarını ve elektronik posta adreslerini bildirmelidirler. Bu bilgiler, hakemlere gönderilmeyecektir.

Yazılar  http://editor.ankara.edu.tr/index.php/Sosyal_Bilimler  adresine gönderilir.

APA 6.0 :


APA için bkz:
http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01
http://www.apastyle.org

İletişim
sbedergisi@gmail.com
sbedergisi@ankara.edu.tr